Alexia

THE FACTS

ALEXIA

Geboren op 26 juni 2005 als dochter  van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.
Zus van prinses Amalia (2003) en prinses Ariane (2007).

Prinses Alexia heeft de eerste vier jaar van haar middelbareschooltijd doorgebracht op het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. In de zomer van 2021 vervolgde ze haar school aan hetmUnited World College of the Atlantic (UWC Atlantic) in Llantwit Major in Wales waar zij is opgegaan voor haar Internationaal Baccalaureaat.


Fun fact: Alexia is zeer actief op Social Media en plaatst regelmatig (zonder traceerbaar te zijn als de prinses) opmerkingen op zogenoemde fanaccounts waarin ze zegt dat het nep en fake is.

prinses

Alexia


Ze is tweede in lijn voor de troon en lijkt haar lotsbstemming nu al te hebben omarmd.

Geen automatisme


Het feit dat ze op een dag koningin zal zijn, beseft Amalia al in 2013, bij de inhuldiging van haar vader. Ze is nog maar 9 jaar oudwanneer ze in De Nieuwe Kerk zich realiseert dat dit ook over haar en háártoekomst gaat. Vijf jaar later, op haar 14de, heeft ze zich daarmee verzoend. Daardeed haar vader destijds veel langer over en ook haar oma worstelde langer methaar lotsbestemming. Vanzelfsprekend hoopt Amalia nog lang prinses te kunnenblijven. Wanneer haar vader nu iets zou overkomen, zou Amalia haar moederwillen vragen het een paar jaar voor haar waar te nemen. Maar uiteindelijk zal Amaliadienstbaar zijn aan het land. ‘Als ik de wereld een heel klein stukje beter hebgemaakt, dan ben ik blij. Ik ben in dienst van mijn land. Ik geef mijn levenaan Nederland’, zegt ze.


Het wordt zichtbaar op de dag na haar verjaardag wanneerze uit de verlengde hofauto stapt. Haar ouders zitten achterin, Amalia zitnaast de chauffeur. Op ware killer heels stapt ze uit en loopt met haarouders naar Paleis Kneuterdijk, waar ze ‘van rechtswege’ zitting krijgt in deRaad van State. Willem-Alexander draagt dezelfde stropdas als achttien jaargeleden toen hij zijn dochter voor het eerst presenteerde als ‘mooiste baby’. Nu,als voorzitter van de Raad van State, leidt hij haar binnen, zoals datofficieel heet. ‘Lieve Amalia, gisteren vierden wij je achttiende verjaardag.Onze Grondwet bepaalt dat je na het bereiken van die leeftijd zitting hebt indeze Raad. Dat gaat automatisch. Maar het is geen automatisme. Het is eenpersoonlijke verbinding die je de kans geeft om meer inzicht te krijgen in devraagstukken die belangrijk zijn voor de toekomst van ons land. Eenfascinerende en veelkleurige leerschool.’

Amalia

Future queen


‘De allermooiste baby van de hele wereld’ zoals koningWillem-Alexander destijds zijn oudste dochter voorstelde, heeft de leeftijd van18 jaar bereikt. Daarmee is haar zogenoemde staatsrechtelijke geboorte eenfeit. ‘Het is een nieuwe fase en die ziet er net iets anders uit dan die vanmijn leeftijdsgenoten. Maar dat wisten we al achttien jaar. Ik hoop dat het nogeen tijdje duurt voordat ik koningin word, toch papa?’


Geschreven door Justine Marcella


Amalia was de bekende onbekende. We zagen haar tijdens hoogtijdagen zoals de inhuldiging van haar vader in 2013 en op de jaarlijksefotosessies en Koningsdag. Het was bekend dat ze gymnasium cum laude heeftafgerond, graag paardrijdt en muzikaal is. In de aanloop naar haar 18de verjaardagzijn we meer te weten gekomen over de prinses. Het portret dat Claudia de Breijover haar schreef geeft een beeld van een jonge dame die haar lotsbestemmingniet als een grote last ervaart, maar zelfs lijkt te omarmen. ‘Er is geen school voor koningin worden. Je kunt het niet leren zoals een advocaat, docent of een bakker. Ik ga kijken naar het verleden en probeer met mijn tijd mee tegaan. Ik hoop op een dag misschien een goede koningin te worden’, zegt ze nahaar eerste vergadering bij de Raad van State.


Papa is 'voorzitter'


De koning heeft na zijn diensttijd en studie vele woensdagen bij de Raad van State doorgebracht. Het heeft zijn kennis verdiept en zijn horizon verbreed. ‘Als voorzitter heb ik er alle vertrouwen in dat je je hier thuis zult voelen, omringd door mensen die de toekomst van ons land – en dus ook jouw toekomst – een warm hart toedragen’, zegt de koning voordat hij het woord geeft aan zijn dochter.


‘Dank u wel, voorzitter, als ik u voor één keer zo mag noemen, voor uw warme woorden. Het is een eer om door u ontvangen te mogen worden. Sinds gisteren heb ik, zoals onze Grondwet dat plechtig formuleert, “van rechtswege zitting in de Raad van State”. En dat heeft alles te maken met het ambt dat op mij wacht. In de verre toekomst, hoop ik. Al is er ook altijd het besef, dat het morgen kan zijn. Om mijn taak te kunnen vervullen en mij in te zetten voor het Koninkrijk, zal ik nog veel moeten leren. Ik realiseer mij hoe weinig ik pas weet over de taken van de overheid, de beoordeling van wetten, het functioneren van het bestuur en de functie van de rechter. Mijn grootmoeder en ook u, voorzitter, hebben al mogen profiteren van het heldere inzicht dat de Raad daarover biedt. In die lijn hoop ik dan ook na de afronding van mijn studie de vergaderingen regelmatig bij te wonen. Ik zeg hier vol overtuiging de woorden van mijn grootmoeder uit 1956 na: “Nog zeer lange tijd, leden van de Raad van State, zal ik mij beschouwen als uw leerling. Ik zal - bewust van mijn verantwoordelijkheid - trachten een goede leerling te zijn.” U, voorzitter, dank ik dat u mij in de Raad hebt willen binnenleiden. En in u, vicepresident, dank ik de leden voor de hartelijke wijze waarop zij mij vandaag in hun midden ontvangen. Dank u.’ 

Perfect verlopen


Haar ouders stralen van trots en de koning is zichtbaar geëmotioneerdwanneer hij zijn oudste ziet zegevieren. Om de bijzondere gebeurtenis temarkeren, plant Amalia een Koningslinde in de tuin. Het is koud en Máxima werptzich op als hofdame wanneer ze Amalia’s omslagdoek vasthoudt. De boom van bijnaacht meter staat al in de grond en Amalia hoeft er, voor het oog van de camera’s, alleen een paar scheppen aarde op te scheppen. Het programma is van tevorengoed doorgenomen met de prinses. Zij weet exact wat haar te wachten staat enwat er van haar wordt verlangd. Maar het onderwerp ‘publiek’ is blijkbaar nietter tafel gekomen.


Bij het vertrek wordt er naar Amalia geroepen, er zijnOranje-fans met bloemen. Koningin Máxima maakt spontaan wat tijd voor de mensendie al lang de kou trotseren om getuige te zijn. Amalia kijkt om zich heen en lijkt even wat onthand. Het zijn slechts enkele secondes in een meer dan perfect verlopen aangelegenheid van staatsbelang. Een half jaar later staat Amalia voor het eerste de pers te woord tijdens de jaarlijkse fotosessie en steelt de show.


Ooievaars op de Horsten


Het is het voorjaar van 2003 en Willem-Alexander enMáxima wandelen op landgoed De Horsten. Plotseling zien ze twee ooievaars vliegen. Ze kijken elkaar aan en denken: ‘Het zal toch niet waar zijn?’ Een dag later blijkt Máxima inderdaad in verwachting te zijn. ‘Lieve vrienden/vriendinnen, neven/nichten, ooms/tantes, etc. Alex en ik willen jullie vertellen dat wij begin januari een kind verwachten’, schrijft Máxima in een mail aan vrienden en kennissen. ‘Ja, ik ben zwanger, een hele schok. Maar we zijn erg blij.’


In de mail vraagt ze om tips onder andere voor zwangerschapskledingdie niet zo vormeloos is als een tent en ze laat zien dat ze strenge opvoeder zal zijn: ‘Ik hoop dat hij zich niet als een prins(es)je gedraagt...want dan krijgthij/zij ervan langs.’

Willem-Alexander vertelt later aan de leden van de Vereniging Verslaggevers Koninklijk Huis dat zijn moeder door het dolle heen is en stond te juichen toen ze het nieuws hoorde. Ze is al oma van Eloise, de oudste dochter van prins Constantijn en zijn vrouw Laurentien, maar het eerste kind van haar oudste zoon is belangrijk. Ooit zal dit kind hetzelfde ambt vervullen als zij; staatshoofd van Nederland.


Op zondag 7 december 2003 denkt Willem-Alexander een rustige dag te krijgen thuis op Villa Eikenhorst, maar het loopt anders wanneer even voor negen uur bij Máxima de vliezen breken. Na telefonisch contact met gynaecoloog mevrouw Smeets pakt de prins de gereedstaande spullen en vertrekt met zijn echtgenote naar het Haagse Bronovo Ziekenhuis. Eenmaal in het ziekenhuis belt de prins zijn moeder, koningin Beatrix om haar in te lichten dat de weeën zijn begonnen. Máxima’s moeder is ook in het ziekenhuis en woont de bevalling bij. De bevalling duurt zo’n acht uur en om 17.01 uur komt het eerste kind van Willem-Alexander en Máxima ter wereld, een dochter. ‘Een hele normale natuurlijke bevalling’ noemt de gynaecoloog M. Smeets het later in een persverklaring. De kinderarts J. Kreijnen-Meinesz spreekt van een blakende baby. Vrijwel direct na de geboorte wordt het meisje aan haar moeder gegeven waarna haar vader de navelstreng doorknipt. Ze weegt 3310 gram is met een lengte van 52 centimeter ‘niet klein’ aldus de arts. 

 

Drie generaties
Drie generaties
Amalia wordt voorgesteld aan Nederland
Amalia wordt voorgesteld aan Nederland

Papa doet een beroep op de media


Vier uur na de geboorte toont Willem-Alexander hetprinsesje aan de pers. De trotse Willem-Alexander draagt een groot kussen waarop zijn dochter rustig lig te slapen. ‘U begrijpt dat, hoewel er een heleboel baby’s worden geboren op deze wereld, Máxima en ik als trotse ouders dit natuurlijk de allermooiste baby vinden van de hele wereld.’ Hij noemt zijn dochter een ‘wolk van een baby’ en een ‘wereldwonder’. De prins kan zijn ogen nauwelijks van zijn dochter afhouden, terwijl hij de pers te woord staat. Over de naam denken de ouders nog even na, het is tot op het laatste moment eenverrassing gebleven dat ze een dochter zouden krijgen.


Koningin Beatrix heeft samen met prins Friso en zijn verloofde Mabel haar kleindochter eerder al bewonderd en is volgens de prins ‘totaal door het dolle heen’. Haar komst naarhet ziekenhuis was voor het toegestroomde publiek de officieuze bevestiging van het blijde nieuws. De prins doet tegelijkertijd een dringend beroep op de pers.“Ik toon hier met trots mijn dochter vandaag en ik hoop dat zij zoveel mogelijk,zoals wij dat in het verleden ook gehad hebben, een onbezorgde en rustige jeugd kan hebben. De media zal genoeg mogelijkheden hebben om haar tijdens haar jeugdte kunnen volgen maar als ze daarbij ook met rust gelaten kan worden, zou dat fantastisch zijn.’

Als ik de wereld een heel klein stukje beter heb gemaakt, dan ben ik blij.Ik ben in dienst van mijn land. Ik geef mijn leven aan Nederland.’


Twee dagen later maakt Willem-Alexander de namen van zijn dochter bekend tijdens de geboorteaangifte in het oude stadhuis van Den Haag: Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria. De roepnaam is Amalia. De namen komen in de familie voor, hebben een internationale klank maar zijn volgens Willem-Alexander vooral ‘heel mooi’.


De korte en ingetogen plechtigheid van de aangifte wordt live uitgezonden op televisie en na afloop staat de vader de pers te woord. ‘Het is een schattige baby, ze trekt ook al gekke gezichtjes’ vertelt hij trots. ‘Het moment dat zo’n kind net geboren is en op de borst van je vrouw ligt, je staat daar naast en je ziet het gewoon in een keer verkleuren en beginnen met ademen tot aan het moment dat je dan de navelstreng door mag knippen.’ De prins bekent dat hij dan nog geen luier heeft verschoond. 


Op De Horsten komen er driehonderdduizend felicitaties binnen en een immense stroom aan geschenken, tekeningen en bloemen. De kraamvisite is regelmatig formeel vankarakter, want naast familie en vrienden komen ook de commissarissen van de Koninginen de voorzitters van de Eerste en Tweede kamer langs. Dit is geen gewone baby,dit is de erfprinses.
Mocht Amalia ooit een broertje krijgen, dan blijft zij, na haar vader, eerste in lijn voor de troon. De grondwetswijziging van 1983 bepaalt dat het eerstgeboren kind van de vorst troonopvolger is, of het nu een jongen of een meisje is. Voorlopig willen Willem-Alexander en Máxima hun dochter nog niet te veel belasten met haar toekomst. ‘We proberen de formele kant uit te stellen tot na haar achttiende’ verklaart haar vader. ‘Na haar achttiende verjaardag zal ze lid worden van de Raad van State. Dan krijgt ze ook een inkomen van het rijk. Daar staan verplichtingen tegenover.’


Het afschermen van Amalia is niet alleen bedoeld om haar nog ver weg van haar toekomstige rol te houden, het is juist ook bedoeld om haar hierop voor te bereiden.  ‘We proberen haar een zo normaal mogelijke jeugd te geven, en haar op een afgeschermde manier laten ontdekken wie ze is. Als je niet zelf kunt ontdekken wie je bent, kun je nooit een goede dienende functie vervullen.’

prinses-van-oranje-2021-11-15-1920
prinses-van-oranje-2021-11-15-5
prinses-van-oranje-2021-11-15-2

Op 12 juni 2004 wordt Amalia gedoopt in de Grote of Sint-Jacboskerk in Den Haag. Dominee Carel ter Linden, die ook het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima inzegent, leidt de dienst. Amalia draagt de antieke, kanten doopjurk van 1 meter 70 lang, die voor het eerst werd gedragen in 1880 door koningin Wilhelmina en daarna door alle troonopvolgers en door prinses Christina is gedragen.


Amalia wacht het doopmoment af in een zijvertrek van de kerk, samen met haar Spaanse nanny. Ze houdt zich kranig wanneer het Jordaanwater over haar hoofdje wordt gesprenkeld en geeuwt zelfs slaperig.  ‘Als het eenmaal tot haar doordringt voor welke toekomst zij in de wieg is gelegd, is de kans groot dat zij denkt: maar wil ik dit wel? Moet ik dit ook? Wie vraagt dat van mij? De mensen, de geschiedenis van dit land? Vraagt God het van mij? En als, naast de schoonheid van haar roeping, ook de zwaarte daarvan tot haar doordringt, zal zij ook denken: kan ik dat wel? Wie anders kan haar daarop een antwoord geven dan tenslotte zij zelf?' spreekt de dominee.

Grote zus


Amalia heeft zes peetouders onder wie Marc ter Haar, een vriend van haar vader en Herman Tjeenk Willink die persoonlijke zegenwensen uitspreken. ‘Geniet van het leven’, zegt de Zweedse kroonprinses Victoria ‘en probeer iedere situatie een positief licht te zien.’ Martin Zorreguieta wenst zijn nichtje de bescheidenheid toe haar fouten herkennen, ‘omdat je alleen zo als persoon kunt groeien’. In de woorden van prins Constantijn lijkt het gedachtegoed van prins Claus door te klinken. ‘Lieve Amalia, neem de wereld mee op je reis. Help ons over grenzen te stappen. Open je ogen voor wat anders is en laat je daardoor inspireren.’ Met dat reizen zit het wel goed. Al voor haar eerste verjaardag is Amalia al twee keer bij haar opa en oma in Argentinië geweest.

 

‘Ik ben heel blij dat ik u nu allemaal mag zeggen dat ik medio juli 2005 een broertje of zusje hoop te verwelkomen. Mijn ouders zijn daar ontzettend dankbaar voor en gelukkig mee’. Amalia maakt twee weken na haar eerste verjaardag via een communiqué het nieuws van de tweede zwangerschap van Máxima bekend. Amalia bereidt zich terdege voor op de geboorte van haar broertje of zusje. Ze oefent met een pop die toepasselijk Baby heet. Op zondag 26 juni om 14.40 uur komt het zusje ‘luid en duidelijk ter wereld’.  Opa en oma Zorreguieta passen op Amalia wanneer Willem-Alexander en Máxima naar het Bronovo Ziekenhuis vertrekken.

Grote zus


Amalia heeft zes peetouders onder wie Marc ter Haar, een vriend van haar vader en Herman Tjeenk Willink die persoonlijke zegenwensen uitspreken. ‘Geniet van het leven’, zegt de Zweedse kroonprinses Victoria ‘en probeer iedere situatie een positief licht te zien.’ Martin Zorreguieta wenst zijn nichtje de bescheidenheid toe haar fouten herkennen, ‘omdat je alleen zo als persoon kunt groeien’. In de woorden van prins Constantijn lijkt het gedachtegoed van prins Claus door te klinken. ‘Lieve Amalia, neem de wereld mee op je reis. Help ons over grenzen te stappen. Open je ogen voor wat anders is en laat je daardoor inspireren.’ Met dat reizen zit het wel goed. Al voor haar eerste verjaardag is Amalia al twee keer bij haar opa en oma in Argentinië geweest.

 

‘Ik ben heel blij dat ik u nu allemaal mag zeggen dat ik medio juli 2005 een broertje of zusje hoop te verwelkomen. Mijn ouders zijn daar ontzettend dankbaar voor en gelukkig mee’. Amalia maakt twee weken na haar eerste verjaardag via een communiqué het nieuws van de tweede zwangerschap van Máxima bekend. Amalia bereidt zich terdege voor op de geboorte van haar broertje of zusje. Ze oefent met een pop die toepasselijk Baby heet. Op zondag 26 juni om 14.40 uur komt het zusje ‘luid en duidelijk ter wereld’.  Opa en oma Zorreguieta passen op Amalia wanneer Willem-Alexander en Máxima naar het Bronovo Ziekenhuis vertrekken.

Zij zijn samen met Amalia als eerste in het ziekenhuis aanwezig om Alexia te bewonderen. Amalia aait haar zusje voorzichtig.

Bij de fotosessie thuis in Wassenaar drie weken later ontpopt Amalia zich als ‘grote zus’.  Zodra ze hoort dat haar zusje, op de arm van haar moeder begint te huilen, laat ze de fotografen voor wat ze zijn, en probeert Alexia te troosten. De anderhalf jaar oude Amalia noemt haar zusje de eerste tijd Baby of Atissia. Ze is dol op haar zusje, maar heel af toe ook wat jaloers.


Amalia is dan al dol op dieren en gaat graag naar de boerderijen in de buurt. Volgens Máxima heeft Amalia ook veel interesse voor mensen, een eigenschap die ze volgens Máxima met haar vader deelt, net als haar doorzettingsvermogen en eerlijkheid. Haar eerste officiële optreden verricht Amalia in het najaar van 2005 wanneer ze samen met haar moeder de eerste kinderpostzegels bestelt.


Mediacode


De belangstelling voor de twee prinsesjes is groot en omdat hun vader weet hoe irritant het is om als kind achtervolgd te worden door fotografen, ook op privémomenten zoals de vakanties wordt in juni 2005 de Mediacode opgesteld. Die code, opgesteld door het Koninklijk Huis en de Rijksvoorlichtingsdienst, is bedoeld om het privéleven van de familie en met name de kinderen te beschermen. Media mogen geen privéfoto’s publiceren van de Koninklijke familie, tenzij de nieuwswaarde zo hoog is dat het privacybelang daaraan ondergeschikt is.


 

De tweede verjaardag van Amalia wordt in Buenos Aires gevierd, bij haar Argentijnse opa en oma. Máxima is in Argentinië voor haar werkzaamheden op het gebied van microfinanciering en heeft haar twee dochters meegenomen. Máxima poseert ook hier met Amalia en Alexia voor de Argentijnse en Nederlandse pers.


Aan camera’s raken de meisjes van jongs af aan gewend. Media die zich aan de mediacode houden, zijn zo’n twee keer per jaar welkom op fotosessies waar het jonge gezin zo’n half uur de tijd neemt om te poseren. Amalia lijkt er niet mee te zitten. ‘Ze is heel spontaan en blijft gelukkig zichzelf,’ zegt haar moeder.


Amalia gaat inmiddels naar de crèche in Wassenaar waar zij kan spelen met leeftijdsgenootjes. Haar beste vriendinnetje is tot dan haar nichtje Eloise, de dochter van haar oom Constantijn en tante Laurentien. En ook  met haar nanny Hansje Görtz trekt ze graag op, de nanny vertelt dat ze samen met Amalia urenlang in de natuur met spinnen kan spelen.


Eind september 2006 laten prins Willem-Alexander en prinses Máxima weten ‘Dankbaar en blij’ weten dat er een derde op komst is. De reis naar Australië en Nieuw-Zeeland een maand later gewoon door, zoals gepland. Amalia weet precies waar haar ouders naar toe zijn: ‘Sidnie, waar de Disneyfilm Nemo zich afspeelt. “Contact met haar ouders is lastig, het tijdverschil is groot en wanneer mama belt stat Amalia regelmatig op het punt om naar de crèche te gaan. Makkelijk vinden moeder en dochter dit niet.

Amalia is inmiddels drie, opnieuw oefent ze met een pop. Ze wil voor de baby zorgen en vraagt zich af waar de baby straks moet slapen.

 

Amalia krijgt op 10 april 2007 een tweede zusje: Ariane.

Eindelijk naar school


Na de zomervakantie in 2007 gaat Amalia naar peuterspeelzaal ‘Beregoed’ in Wassenaar. Al op de eerste dag heeft ze het naar haar zin. Ze knutselt, leert nieuwe liedjes en speelt met leeftijdsgenoten. Terwijl de beveiligers haar in de gaten houden, crost ze op een driewieler over het schoolplein. Maar het echte werk gaat beginnen op haar vierde verjaardag wanneer ze voor het eerst naar de grote school gaat. In dit geval de Bloemcampschool in Wassenaar. ‘Dit was een doel voor haar, want dan ben je groot!’, vertelt prinses Máxima.


Amalia is er echt aan toe om naar school te gaan. Ze wil haar naam al schrijven en oefent met cijfers. Ze heeft al een ochtend geoefend in klas 1 B en heeft kennisgemaakt met juf Ans. Bovendien weet ze al waar ze haar prinsessentas mag ophangen. Want Amalia is een echt meisje en wil later prinsesje worden, maar dan wel een prinses zoals in sprookjes en films. Amalia is dol op knutselen en op de computer kan ze zich ook prima vermaken.

 

De eerste schooldag stelt de prinses teleur wanneer ze halverwege de dag alweer opgehaald wordt. Nieuwkomers mogen langzaam wennen aan het schoolritme en hoeven de eerste week maar een halve dag te komen. Amalia wil blijven en haar ouders laten haar de vierde dag al de hele schooldag mee te laten maken. Amalia kent een aantal kinderen al van de peuterschool, en de eerste schoolweek is geslaagd.


Ze is een waterrat en op deze leeftijd al dol op skiën.Lang voordat het gezin naar Lech gaat voor de wintersportvakantie oefent Amaliaalvast door met de skihelm op door het huis te lopen. Wanneer Amalia bergenziet, denkt ze meteen aan sneeuw. Amalia is zo leergierig dat ze in september2009 vervroegd mag instromen naar groep 3.


Sinterklaas 


De inkijkjes op de eerste schooldag van de prinsessen zijn uniek, daarna gaan de schooldeuren hermetisch dicht. In Nederland kunnen Amalia, Alexia en Ariane een redelijk anoniem bestaan leiden. De ouders lezen verhaaltjes voor, springen met hun kinderen op de trampoline, maken fietstochtjes in de natuur of naar zee en eten ijsjes bij de plaatselijke ijscoman. De prinsesjes spelen kaartspelletjes als pesten en kleuren en tekenen graag. Amalia kan prachtig zingen blijkt wanneer een tv-ploeg een documentaire maakt over prinses Máxima en Amalia loepzuiver en hartstochtelijk ‘Zachtjes klinken paardenvoetjes’ voor Sinterklaas zingt. Máxima zingt veel met haar dochters. ‘Ik zing heel zachtjes mee’, zegt de prins. ‘Om het effect niet te bederven.’


Ze maken tochtjes op de Groene Drack met koningin Beatrix die ze liefkozend Amma (een verbastering van oma en mamma) noemen en ze fietsen door Zeeland zonder lastig gevallen te worden. In Argentinië is dat anders. De laatste keer dat ze daar zijn, bivakkeert de pers voor de deur en raken de kleine meisjes in paniek wanneer de fotografen op de ruiten van hun auto bonken. Máxima besluit voorlopig niet meer met haar dochters naar haar geboorteland te gaan.   

 

Bezig bijtje


De meisjes worden groter en hebben zo hun wensen, maarvoor de televisie hangen of de uren slijten op een spelcomputer is er niet bij.De ouders willen dit liever niet, maar er is ook maar weinig tijd voor. Amaliais zes jaar en heeft al een drukke agenda. Naast school en afspraakjes metvriendinnen doet ze aan judo, ballet en hockey en is ook met vioollessenbegonnen. Bovendien is ze gek op schaatsen en heeft haar eerste drie zwemdiploma’s inmiddels op zak. Amalia is ambitieus en vraagt om Engelse les.Nederlands en Spaans is niet meer voldoende voor de erfprinses. Het gezin gaat op vakantie naar Vancouver om te skiën, en Amalia kan in het skiklasje vastoefenen.


Na vijf uur is er geen personeel meer in de privévertrekken van de Eikenhorst en warmt het gezin een door de kok bereide maaltijd op in de magnetron. De agenda’s worden met het verstrijken der jaren alleen maar voller. De prinsessen hebben hun eigen bezigheden, afspraakjes met vriendinnen, partijtjes en hobby’s als hockey, paardrijden, dansen en zingen.Vanaf hun zesde krijgen de prinsesjes zakgeld, een euro per week. Hoewel ze heel spaarzaam is, doneert Amalia in januari 2010 al haar zakgeld aan de actie voor Haïti, dat getroffen is door een aardbeving. Deze sociale kant laat Amalia ook zien bij de Olympische Winterspelen in Vancouver in 2010. Als haar schaatsheld Sven Kramer na een verkeerde wissel op de 10 kilometer wordt gediskwalificeerd, maakt Amalia een tekening voor hem om hem te troosten.

 

Jongste troonopvolgster van de wereld


2013 is een belangrijk jaar voor het gezin van Willem-Alexander,het is het jaar waarin de Prins van Oranje koning wordt. Wanneer de dochters horen over de troonswisseling vraagt Amalia aan haar vader ‘Hoeveel jaar ga jij hetdoen?’ Ze is negen jaar en beseft de consequenties van de inhuldiging. Ze is vanaf dat moment eerste in lijn voor de troon en ze krijgt een nieuwe titel: Prinses van Oranje.


Amalia wordt op 30 april 2013 de jongste troonopvolgster van de wereld. ‘Als ik denk over hoe ik Amalia het beste kan begeleiden in haarnieuwe rol, dan probeer ik terug te kijken naar de manier waarop mijn oudersmij toen begeleid en behandeld hebben’, vertelt Willem-Alexander. ‘In iedergeval: ervoor zorgen dat je geen verschil hebt in de familie, dat je geenverschil maakt tussen de kinderen. Ze zijn gewoon alle drie onze kinderen en we houden van alle drie evenveel. En er is absoluut intern geen enkel verschil’.


Pasvanaf haar achttiende verjaardag zal Amalia’s positie er toe doen. ‘En tot dietijd moet je proberen haar zoveel mogelijk af te schermen. Dus ook geen officiële activiteiten ondernemen of in ieder geval zo min mogelijk.’

 

Prinses van Oranje


Natuurlijk zijn de prinsesjes er op de dag van de inhuldiging bij. De vertedering is hoorbaar wanneer ze De Nieuwe Kerk binnenkomen. Achter hen prinses Beatrix, prinses  Mabel en de overige leden van de koninklijke familie. De prinsesjes hebben met couturier Edouard Vermeulen nauw contact gehad over het ontwerp van hun jurken. Het overleg leidt tot drie blauwe jurken, gemaakt van dezelfde stof, maar per prinsesje met een ander accent.


Ze hebben geoefend op het lopen in de kerk en hand in hand schreiden ze naar binnen. Amalia geeft met een voorzichtig duwtje aan welke stoel voor Ariane is. Zelf zit ze naast haar grootmoeder prinses Beatrix, die haar uitleg geeft bij wat er allemaal gebeurt. De voorzitter van de Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal, Fred de Graaf, noemt Amalia expliciet in zijn toespraak. ‘Dat wij sinds vanmorgen met uw oudste dochter Catharina-Amalia voor het eerst een Prinses van Oranje in ons midden hebben, mag op deze feestelijke dag niet onvermeld blijven.’ Amalia reageert met een koninklijk knikje.

 

 

In de praktijk verandert er na de inhuldiging niet veel voorde dames. Hun ouders zijn nog drukker dan ze al waren, maar hun oma heeft juistweer wat meer tijd. Ze gaan nog ieder jaar op skivakantie en poseren dan trouwvoor de pers. ‘Doe het niet want dit achtervolgt je je leven lang’, waarschuwtde koning zijn oudste dochter als die een sneeuwbal naar de fotografen dreigtte gooien. Bij de winterfotosessie in 2017 is Amalia minder uitbundig. Wanneerde fotografen de drie prinsessen vragen op hun buik te gaan liggen in des neeuw, is duidelijk dat de dames daar geen zin in hebben. Wanneer hun ouderswel aan het verzoek voldoen, duiken de prinsessen alsnog op hun ouders.


Net als andere kinderen hebben de prinsessen ook weleens een ongelukje. Zoals prinses Amalia die in 2016 haar enkel verstuikt en opkrukken deelneemt aan de zomerse fotosessie.


Aanvulling volgt binnenkort!

'Kijk, ik vond mezelf niet lastig. En mijn ouders vonden zichzelf niet lastig. Maar elkaar vonden we wel lastig.'

Uit: ”Alexander”, R. Rubinstein, 1985.

In de praktijk verandert er na de inhuldiging niet veel voorde dames. Hun ouders zijn nog drukker dan ze al waren, maar hun oma heeft juistweer wat meer tijd. Ze gaan nog ieder jaar op skivakantie en poseren dan trouwvoor de pers. ‘Doe het niet want dit achtervolgt je je leven lang’, waarschuwtde koning zijn oudste dochter als die een sneeuwbal naar de fotografen dreigtte gooien. Bij de winterfotosessie in 2017 is Amalia minder uitbundig. Wanneerde fotografen de drie prinsessen vragen op hun buik te gaan liggen in des neeuw, is duidelijk dat de dames daar geen zin in hebben. Wanneer hun ouderswel aan het verzoek voldoen, duiken de prinsessen alsnog op hun ouders.


Net als andere kinderen hebben de prinsessen ook weleens een ongelukje. Zoals prinses Amalia die in 2016 haar enkel verstuikt en opkrukken deelneemt aan de zomerse fotosessie.

 

Interested in working together?

Schrijf jij graag over de royals? Sta jij bij koninklijke evenementen en maak je foto's en/of filmpjes? Ik publiceer ze graag! Vanzelfsprekend met naamsvermelding en evt. een link naar jouw website!