Eerste toespraak koning Charles

De eerste toespraak van de nieuwe koning


Een dag na het overlijden van zijn moeder, spreekt de nieuwe koning de natie toe. Omdat de toespraak nu al historische waarde heeft, de integrale tekst!


“Ik spreek vandaag tot u met gevoelens van diepe bedroefdheid. Gedurende haar hele leven was Hare Majesteit de Koningin – mijn geliefde moeder – een inspiratie en voorbeeld voor mij en mijn hele familie, en wij zijn haar de meest oprechte schuld verschuldigd die een familie aan haar moeder kan hebben; voor haar liefde, genegenheid, leiding, begrip en voorbeeld. Koningin Elizabeth was een leven dat goed werd geleefd; een belofte met bestemming die werd nagekomen en zij wordt ten diepste betreurd bij haar heengaan. Die belofte van levenslange dienstbaarheid hernieuw ik vandaag aan u allen.

Naast het persoonlijke verdriet dat mijn hele familie voelt, delen wij ook met zo velen van u in het Verenigd Koninkrijk, in alle landen waar de koningin staatshoofd was, in het Gemenebest en over de hele wereld, een diep gevoel van dankbaarheid voor de meer dan zeventig jaar waarin mijn moeder als koningin de bevolking van zo veel naties heeft gediend.


In 1947, op haar eenentwintigste verjaardag, beloofde zij in een uitzending vanuit Kaapstad aan het Gemenebest om haar leven, of het nu kort of lang zou duren, in dienst te stellen van haar volkeren. Dat was meer dan een belofte: het was een diepgaande persoonlijke verbintenis die haar hele leven heeft bepaald. Zij bracht offers uit plichtsbesef. Haar toewijding als Soeverein wankelde nooit, in tijden van verandering en vooruitgang, in tijden van vreugde en feest, en in tijden van verdriet en verlies.


In haar leven van dienstbaarheid zagen we die blijvende liefde voor traditie, samen met die onbevreesde omarming van vooruitgang, die ons als naties groot maken. De genegenheid, bewondering en respect die zij opriep, werden het kenmerk van haar bewind. En, zoals elk lid van mijn familie kan getuigen, combineerde zij deze kwaliteiten met warmte, humor en een feilloos vermogen om altijd het beste in mensen te zien.


Ik breng hulde aan de nagedachtenis van mijn moeder en eer haar leven van dienstbaarheid. Ik weet dat haar dood velen van u verdrietig stemt en ik deel dat gevoel van verlies, dat niet te meten is, met u allen.


Toen de koningin op de troon kwam, waren Groot-Brittannië en de rest van de wereld nog bezig met de ontberingen en de nasleep van de Tweede Wereldoorlog en leefden zij nog volgens de conventies van vroegere tijden. In de loop van de laatste zeventig jaar hebben wij onze samenleving zien veranderen in een samenleving met vele culturen en vele geloofsovertuigingen. De instellingen van de staat zijn op hun beurt veranderd. Maar ondanks alle veranderingen en uitdagingen hebben onze natie en de bredere familie van Gemenebest – op wier talenten, tradities en prestaties ik zo onuitsprekelijk trots ben – welvaart en bloei gekend. Onze waarden zijn constant gebleven, en moeten dat ook blijven.


De rol en de plichten van de monarchie blijven ook bestaan, evenals de bijzondere relatie en verantwoordelijkheid van de vorst ten opzichte van de Kerk van Engeland – de Kerk waarin mijn eigen geloof zo diep geworteld is.

In dat geloof en de waarden die het inspireert, ben ik opgevoed om een gevoel van plicht tegenover anderen te koesteren en om de kostbare tradities, vrijheden en verantwoordelijkheden van onze unieke geschiedenis en ons systeem van parlementair bestuur in het grootste respect te houden.

Net zoals de koningin met zoveel onwankelbare toewijding heeft gedaan, beloof ook ik plechtig dat ik gedurende de resterende tijd die God mij nog schenkt, de grondwettelijke beginselen die de kern van onze natie vormen, zal handhaven. En waar u ook woont in het Verenigd Koninkrijk, of in de koninkrijken en gebieden over de hele wereld, en wat uw achtergrond of overtuigingen ook mogen zijn, ik zal trachten u met loyaliteit, respect en liefde te dienen, zoals ik dat mijn hele leven heb gedaan.


Mijn leven zal natuurlijk veranderen als ik mijn nieuwe verantwoordelijkheden op mij neem. Het zal niet langer mogelijk zijn om zoveel van mijn tijd en energie te besteden aan de liefdadigheidsinstellingen en aan de vraagstukken die mij zo na aan het hart liggen. Maar ik weet dat dit belangrijke werk zal worden voortgezet in de vertrouwde handen van anderen.

Dit is ook een tijd van verandering voor mijn gezin. Ik reken op de liefdevolle hulp van mijn lieve vrouw, Camilla. Als erkenning voor haar eigen trouwe openbare dienst sinds ons huwelijk zeventien jaar geleden, wordt zij mijn Queen Consort. Ik weet dat zij de eisen van haar nieuwe rol zal inlossen met de standvastige plichtsbetrachting waarop ik zo ben gaan vertrouwen.


Lees HIER meer over de Kroning


Als mijn erfgenaam neemt William nu de Schotse titels over die zoveel voor mij hebben betekend. Hij volgt mij op als hertog van Cornwall en neemt de verantwoordelijkheden voor het hertogdom Cornwall op zich die ik meer dan vijf decennia lang op mij heb genomen. Ik ben er trots op hem vandaag te kunnen benoemen tot Prins van Wales, Tywysog Cymru, het land waarvan ik zo’n groot voorrecht heb gehad de titel te dragen gedurende zo’n groot deel van mijn leven en plicht. Met Catherine naast hem zullen onze nieuwe Prins en Prinses van Wales, zo weet ik, onze nationale gesprekken blijven inspireren en leiden, en helpen om de marginalen naar het middelpunt te brengen waar vitale hulp kan worden geboden.


Ik wil ook mijn liefde uitspreken voor Harry en Meghan nu zij hun leven in het buitenland verder opbouwen.

Over iets meer dan een week zullen we als natie, als Gemenebest en zelfs als wereldgemeenschap samenkomen om mijn geliefde moeder te rusten te leggen. Laten we ons in ons verdriet herinneren en kracht putten uit het licht van haar voorbeeld. Namens mijn hele familie kan ik alleen maar mijn oprechte en hartelijke dank uitspreken voor uw condoleances en steun. Ze betekenen meer voor me dan ik ooit kan uitdrukken.


En tegen mijn lieve mama, nu je aan je laatste grote reis begint om mijn lieve overleden papa te vergezellen, wil ik alleen dit zeggen: dank je wel. Dank je voor je liefde en toewijding aan onze familie en aan de familie van naties die je al die jaren zo ijverig hebt gediend. Mogen ‘vluchten van engelen u zingen naar uw rust’.