Kroning

6 mei 2023


Vanaf het moment dat koningin Elizabeth overlijdt, is haar zoon officieel koning.

Net als de uitvaartdienst zal ook de kroning geschieden in Westminster Abbey te Londen, een traditie die al 900 jaar in ere wordt gehouden. Het is een religieuze dienst die uitgevoerd wordt door de Aartsbisschop van Canterbury. 

Charles zal dan niet alleen koning zijn van de landen binnen het Verenigd Koninkrijk, dus Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland maar ook de meer dan 50 landen uit het Gemenebest (Commonwealth), landen die vroeger onderdeel uitmaakten van het Britse Imperium. Voor 14 van deze landen wordt hij zelfs het offficiële staatshoofd. Dat is bijvoorbeeld het geval in Australië, Niew Zeeland, Jamaica en Canada.

Op deze pagina praat ik je bij! 

Deze kronen draagt de koning


Volgens de traditie wordt de koning gekroond met St Edward's Crown tijdens de kroningsdienst in Westminster Abbey. Charles zal tijdens de dienst ook de keizerlijke staatskroon dragen.

De St Edward's Crown is de kroon die historisch werd gebruikt op het moment van kroning. Alleen Victoria en Eduard VII zagen daarvan af. Zij lieten zich met de veel lichtere Keizerlijke Staatskroon (Engels: Imperial State Crown) kronen. Koningin Elizabeth droeg de St Edward wel tijdens haar kroning. Deze kroon werd gemaakt voor Karel II in 1661, als vervanging voor de middeleeuwse kroon die in 1649 was omgesmolten. Men denkt dat het origineel toebehoorde aan de elfde-eeuwse koninklijke heilige, Edward de Belijder - de laatste Angelsaksische koning van Engeland.


De kroon werd in 1661 in opdracht van de Royal Goldsmith, Robert Vyner gemaakt. Hoewel het geen exacte replica is van het middeleeuwse ontwerp, volgt het het origineel met de vier kruizen en vier fleurs-de-lis, en twee bogen. Het bestaat uit een massief gouden frame bezet met robijnen, amethisten, saffieren, granaat, topaas en toermalijnen. De kroon heeft een fluwelen dop met een hermelijnband.


Vóór 1911 werden diamanten gekocht, gehuurd en uit andere juwelen gehaald wanneer een kroon nodig was voor een nieuwe koning of koningin. De kroon zelf lag als een gouden frame zonder stenen in de juwelentoren van de Tower of London. In 1911 waren diamanten dankzij de mijnen in Zuid-Afrika minder schaars geworden, en George V besloot dat de kroon van Sint-Eduard na zijn kroning niet ontmanteld behoefde te worden. Sindsdien is de kroon met 444 edelstenen versierd.

De eerste toespraak van koning Charles III

“Ik spreek vandaag tot u met gevoelens van diepe bedroefdheid. Gedurende haar hele leven was Hare Majesteit de Koningin – mijn geliefde moeder – een inspiratie en voorbeeld voor mij en mijn hele familie, en wij zijn haar de meest oprechte schuld verschuldigd die een familie aan haar moeder kan hebben; voor haar liefde, genegenheid, leiding, begrip en voorbeeld. Koningin Elizabeth was een leven dat goed werd geleefd; een belofte met bestemming die werd nagekomen en zij wordt ten diepste betreurd bij haar heengaan. Die belofte van levenslange dienstbaarheid hernieuw ik vandaag aan u allen.